Kategori: tavuk

tavuklarda solunum problemleri

Kümes hayvanlarında solunum hastalıkları Tavuklarda sistemik enfeksiyonlar geçmişte de hep vardı, bu gün de farklı yapılarda karşımıza çıkmaktadır. Özellikle son yıllarda salma(free range)-organik tavukçuluğa ilginin artmasıyla hastalık çeşitlerinde önemli artışlar meydana gelmiştir. Solunum sistemi hastalıklarının nedeni inceleğinde karşımıza hep aynı hata çıkmaktadır ” Yönetim hataları”. Çok iyi bilinen gerçek vardır; tavukların,piliçlerin özellikle broiler tavuk ve

tavuklarda solunum hastalıkları

Tavuklarda en yaygın görülen şikayetler hırıltılı solunum, hapşırma ve öksürüktür. Solunum hastalıklarında hırıltılı solunum bir veya daha fazla tavukta kendini göstermektedir.Hasta tavuklarda burun akıntısı ve köpüklü gözler vardır. Ağır vakalarda tavuklarda şişmiş sinüsler ( göz çevresinde şişlik) , yememe ve aşırı durumlarda ölür

kümes hayvanlarında vitamin yetersizliğine bağlı hastalıklar

Kanatlılar her ne kadar vitamin C’yi sentezleyebilme özelliğine sahip olsalar da diğer tüm suda eriyen ve yağda eriyen vitaminleri yemleri ile birlikte almak zorundadırlar. Vitamin toksitesi gözlenmez; ancak doğrudan veya dolaylı olarak vitamin yetersizliğine bağlı olan pek çok metabolik rahatsızlık gözlenir.

tavuk kümeslerinde havalandırma

Havalandırma Tavuk kümeslerinin havalandırılmasının en önemli sebebleri şunlardır: Tavuk sürüsüne gereken oksijeni temin etmek karbondioksit miktarını sağlığa zarar vermeyecek seviyede tutmak. Amonyak, hidrojen sülfit, karbonmonoksit ve su buharını tavuk kümesi içinde aşırı derecede birikmesini önlemek. Hava yolu ile bulaşacak virüs ve bakterilerin bozuk kümes havasında yoğunluk kazanıp etkin hale geçmelerine engel olmak. Altlığın kuru kalmasına