kümes hayvanlarında vitamin yetersizliğine bağlı hastalıklar

Kanatlılar her ne kadar vitamin C’yi sentezleyebilme özelliğine sahip olsalar da diğer tüm suda eriyen ve yağda eriyen vitaminleri yemleri ile birlikte almak zorundadırlar. Vitamin toksitesi gözlenmez; ancak doğrudan veya dolaylı olarak vitamin yetersizliğine bağlı olan pek çok metabolik rahatsızlık gözlenir.

tavuk hastalıkları ve önleme ipuçları

Tavuk Hastalıkları Ve Önleme İpuçları Kötü bakım, beslenme bozuklukları ve hastalıklar tavuk sahipleri için sorunlara sebeb olabilir. Bulaşıcı hastalıklar kendiliğinden tavuk sürülerinden gözükmez, eğer tavuklarda hastalık varsa bir yerlerde yanlışımız var demektir.Ekipman,yem,diğer hayvanlar,böcek,haşare, göçmen su kuşları hastalıkların taşınmasında büyük rol oynar. 1. Tavukları temiz tutun Tavuk sürülerinde hastalıkların önlenmesi için; doğru yönetim ve temizlik uygulamaları,

tavuk kümeslerinde havalandırma

Havalandırma Tavuk kümeslerinin havalandırılmasının en önemli sebebleri şunlardır: Tavuk sürüsüne gereken oksijeni temin etmek karbondioksit miktarını sağlığa zarar vermeyecek seviyede tutmak. Amonyak, hidrojen sülfit, karbonmonoksit ve su buharını tavuk kümesi içinde aşırı derecede birikmesini önlemek. Hava yolu ile bulaşacak virüs ve bakterilerin bozuk kümes havasında yoğunluk kazanıp etkin hale geçmelerine engel olmak. Altlığın kuru kalmasına