Tavuklarda solunum hastalıkları için kullanılan bazı etkili ilaçlar Enrocure: Bileşimi: Enrocure %10 Oral Çözelti açık sarı renkli, berrak bir çözelti olup, her ml’sinde 100 mg enrofloksasin içerir. Kullanım yeri: Etçi tavuk ve hindilerde Enrofloksasine duyarlı gram-negatif ve gram-pozitif bakteriler ile Mycoplasma’lar tarafından meydana getirilen kronik solunum sistemi hastalığı (CRD), hava kesesi yangısı, enfeksiyöz sinovitis, tavuk tifosu ve paratifosu,