Kanatlı hayvanlarda Enfeksiyöz Laringotrachetis (ILT) Tavuklarda ve kanatlı hayvanlarda solunum hastalığına yol açan herpes virüs ailesine ait çok zararlı virüstür. Virüs kanatlı hayvanlara hava yoluyla bulaşır. Virüs hayvanların