tavuk kümeslerinde havalandırma

Havalandırma

Tavuk kümeslerinin havalandırılmasının en önemli sebebleri şunlardır:

  1. Tavuk sürüsüne gereken oksijeni temin etmek karbondioksit miktarını sağlığa zarar vermeyecek seviyede tutmak.
  2. Amonyak, hidrojen sülfit, karbonmonoksit ve su buharını tavuk kümesi içinde aşırı derecede birikmesini önlemek.
  3. Hava yolu ile bulaşacak virüs ve bakterilerin bozuk kümes havasında yoğunluk kazanıp etkin hale geçmelerine engel olmak.
  4. Altlığın kuru kalmasına yardım ederek tavukların radımanını arttırdığı gibi, ıslak altlık nedeni ile  meydana gelebilecek coccidiosis hastalıklarının çıkışını önlemek.
  5. Kümes ısısını istenilen seviyede tutmayı sağlamak

Havalandırma kapasitesi hakkında standart ölçüler vermek zordur.

Tavuk çiftliklerinde havalandırma:

  • Doğal havalandırma
  • Otomatik veya eloktronik havalandırma (fan,aspiratör,mekanik cihazlar) olmak üzere iki şekilde yapılır.

Tavuk çiftliklerinde havalandırma kümes ısısı, rutubeti, amonyak kokusu ve altlığın nem durumuna göre ayarlanmalıdır. Kümeslerdeki havanın kirli olduğu hissedilir ise havalandırma arttırılmalıdır, bu arada kümes ısısının düşeceği göz önünde tutularak gerekirse  ısıyıda arttırma çarelerine baş vurulmalıdır.

Tavuk kümeslerinde yaz aylarında havalandırmaya daha fazla önem vermek, kümes ısısını azaltmak için gerekirse çatıyıda ıslatmak uygun olur. Havalandırmanın güzel yapılmadığı tavuk çiftliklerinde yumurta verimi iyi olmadığı gibi daha bir çok probleme ve hastalıkların çıkmasına yol açar. O yüzden tavuk kümeslerinde en uygun havalandırma yapılması şarttır.

Amatör kümes ve çiftliklerde solunum hastalık sebeblerinin nedeni genellikle havalandırmanın yanlış veya eksik yapılmasıdır.

Bir Cevap Yazın