tavuklara içme suyu aşı uygulaması

İçme suyu uygulaması

İçme suyu ile aşılamanın amacı, herbir hayvanın aşı çözeltisinden en az bir doz almasını sağlamaktır. Yüzeysel olarak bu ,kitlesel canlı aşı uygulaması için en basit yöntem gibi gözükmektedir, ancak düzgün yapılacak bir içme suyu uygulaması oldukça zaman alıcıdır.

Dikkat edilecek 1. nokta: Suyun varlığı

 • Aşı tavuk veya kanatlı hayvanlara 2 saat süresince yetecek miktarda su içerisinde çözdürülmelidir.
 • Aşı çözeltisine kolaylıkla ulaşımı sağlamak amacı ile yeterli miktarda suluk mevcut olmalıdır.
 • Civcivlerin ilk 3 haftalık  yaşamları süresince su tüketimleri düzensizdir. Bu nedenle aşılama esnasında kümes içerinde özellikle duvar tarfında gezerek, inaktif hayvanların harekete geçirilmesi tavsiye edilir.
 • Su içme isteğini arttırmak amacı ile hayvanlar , aşılama öncesinde susuz bırakılmalıdır. Genellikle 1-2 saat susuzluk, su içme isteğini arttırmak için yeterlidir, ancak bu çevre koşullarına göre değişiklik gösterir.
 • Hayvanların susuzluklarını standart su ile gidermelerini önlemek amacı ile aşı çözeltisinin uygulamasından önce sulama sistemleri boşaltılmalıdır.

Dikkat edilecek 2.nokta: Aşının canlılığı

 • Aşıda soğuk zincir kırılmamalıdır.
 • Aşı şişelerinin ve aşı çözeltisinin doğrudan güneş ışığına maruz kalmamasına dikkat edilmelidir.
 • Aşıdaki virüs/bakterilerin nötrolizasyonunu önlemek amacı ile içme suyu nötral bir pH’  da olmalı ve dezenfektan (klor dahil), deterjan veya ağır metalleri içermemelidir.
 • Aşıların çözdürülmesinden 20-30 dakika kadar önce suya stabilitazör olarak yağsız süt veya yağsız süt tozu ilavesi tavsiye edilir.
 • Aşıları doğrudan içme suyuna ilave etmeden önce, daha düşük miktarlarda (5-10 lt) su ile çözdürülür. Böylelikle daha homojen aşı çözeltisi elde edilmiş olur.
 • Aşı çözeltisi, hazırlandıktan sonra 2-3 saat içerisinde tüketilmelidir.
 • 1 lt suya 2 gram yağsız süt tozu veya 100 lt suya 2 lt yağsı süt önerilir.

Dikkat edilecek 3.nokta: Su tüketiminin kontrolü

Üniform su tüketimini izlemek amacı ile, aşı çözeltisine mavi bir boyar madde eklenir. böylelikle aşı çözeltisini tüketen tavukların gaga ve dilleri geçici olarak mavi renge boyanır. Renklenmenin yoğunluğu, tüketilen su miktarının bir göstergesidir. Doğru bir aşılama prosedürü, hayvanların en az %80’inin dillerinin maviye boyanması ile sonuçlanır.

Bir Cevap Yazın