tavuklarda solunum hastalıkları için kullanılan ilaçlar

Tavuklarda solunum hastalıkları için kullanılan bazı etkili ilaçlar

Enrocure:

Bileşimi: Enrocure %10 Oral Çözelti açık sarı renkli, berrak bir çözelti olup, her ml’sinde 100 mg enrofloksasin içerir.

Kullanım yeri: Etçi tavuk ve hindilerde Enrofloksasine duyarlı gram-negatif ve gram-pozitif bakteriler ile Mycoplasma’lar tarafından meydana getirilen kronik solunum sistemi hastalığı (CRD), hava kesesi yangısı, enfeksiyöz sinovitis, tavuk tifosu ve paratifosu, E. coli enfeksiyonları (colibacillosis, coli septicemia) gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

TAF:

Bileşimi: 1 lt’de  250 g  Tiyamfenikol içerir.

KULLANIM YERLERİ / ENDİKASYONLARI:
TAF Oral Çözelti; broylerlerde, Gram pozitif ve Gram negatif mikroorganizmaların Mycoplasma, Riketsiya ve Klamidia türlerinin sebep olduğu Kronik Solunum Sistemi Enfeksiyonlarının, barsak enfeksiyonlarının ve Koriza enfeksiyonlarının sağaltımında kullanılmaktadır.

Vimflor %30:

Bileşimi: Kloramfenikol grubunda yer alan Florfenikol içerir. Her ml.de 300 mg. Florfenikol içerir.

Endikasyonları:
Etçi tavuklarda E. colinin neden olduğu solunum yolu hastalıklarının (E. coli solunum hastalığı, sacculit veya coliseptisemia) tedavisi amacıyla kullanılır.

Hipradoxi:

Bileşimi: Her ml.sinde 100mg. doksiklin hilkat içerir.

Endikasyonları: kanatlılarda duyarlı bakterilerden ileri gelen solunum ve diğer sistemik enfeksiyonların sağaltımı amacıyla, doksisiklin etken maddesi esasına göre hazırlanmış olan oral toz formülasyondur. Hipradoxi-S, kanatlı hayvanlarda kolibasillozis, CRD ve bunlara bağlı olarak gelişen komplike hastalıkların sağaltımında kullanılır.

Taylovim %30:

Makrolid grubunda yer alan Tilosin içerir. Her ml.sinde 300 mg. Tilosin baza eşdeğer Tilosin tartarat içerir.

Endikasyonları:
Tavuk ve hindilerde duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Başlıca, Mycoplasmosis (CRD) ile hindilerin bulaşıcı sinüs iltihabında kullanılır.

Tavuklarda solunum yolu hastalıkları ile ilgili daha fazla bilgi almak için bu linki tıklayabilirsiniz.

15 Comments

Bir Cevap Yazın