tavuklarda solunum problemleri

Kümes hayvanlarında solunum hastalıkları

Tavuklarda sistemik enfeksiyonlar geçmişte de hep vardı, bu gün de farklı yapılarda karşımıza çıkmaktadır. Özellikle son yıllarda salma(free range)-organik tavukçuluğa ilginin artmasıyla hastalık çeşitlerinde önemli artışlar meydana gelmiştir. Solunum sistemi hastalıklarının nedeni inceleğinde karşımıza hep aynı hata çıkmaktadır ” Yönetim hataları”. Çok iyi bilinen gerçek vardır; tavukların,piliçlerin özellikle broiler tavuk ve piliçlerin strese ne kadar uygun yapıda oldukları. İş böyle olunca alınması gereken önlemler ve hassasiyetin derecesi de fazla olmalıdır. Çünkü kanatlı hayvanlardaki  hastalıklar hep bu hassasiyet ve dikkatin azaldığı, ihmalin olduğu dönemlerde ortaya çıkmaktadır.

broiler-red broiler-etlik civciv
Kahverengi etlik civciv

Yumurtacı tavuklarda hastalıklar, gösterdikleri etkilerine göre, düşük,orta ve şiddetli olmak üzere sınıflandırılabilir. Hiçbir zaman unutulmaması gereken önemli bir durum, infeksiyon şiddetinin olması çiftlik içinde sinsi bir seyire sebeb olmasıdır. Böyle bir süreçte infeksiyonların tavukların bağışıklık sisteminde gizliden zayıflatma olasılığının yüksek olmasıdır. Problem şiddetlendikçe ve hastalığa sebeb olan etkenin de bakteri olması durumunda ise bir an önce tedavi edilme ihtiyacı doğar, işletme ekonomik yönden ciddi olarak etkilenmeye başlar.

trakya bölgesi canlı tavuk-horoz satışı

Her zaman tavuk hastalıklarının oluşma mekanizmasının iyi bilinmesi gerekir.  Civcivlerin ayağını ilk günden ayağını sağlam basması sağlanmalıdır. Yumurtalık civciv yeminlerindeki hammaddelerin kalitesinden, yem formülasyonun dengeli yapılmasına kadar ilk iki hafta özellikle azami özen gösterilmelidir.

Kanatlı hayvanlardaki bakteriyel,paraziter ve fungal etkenler ile mücadeleye yönelik tedavi uygulanırken antibiyotiklerin etkileşimleri iyi bilinmelidir. Gereksiz ve süresi dışında antibakteriyellerin kullanılmasından kaçınılmalıdır. Kısaca kanatlı hayvanlardaki solunum yolları infeksiyonlarının etkenlerine göz atacak olursak ;

Kanatlı hayvanlarda bakteriyel  patojenler;

Bordetella avium (Hindi korizası), E.Coli, Heamophilus paragallinarum (Koriza etkeni), Mycoplasma türleri, Pasteurella (Tavuk kolerası), ORT

Kanatlı hayvanlarda viral solunum sistemi  patojenleri;

Adenovirüs 1, İnfeksiyöz Bronşitis virusu (IBV), İnfluenza virus, ILT, New castle hastalığı, REO viruslar

Kanatlı hayvanlarda mikotik solunum sistemi patojenleri;

Aspergillustürleri.

Bu etkenlerin detaylarını incelersek bir çok hastalığın temelinde beslenme hatalarının ve yönetim hatalarının yattığını ve bu hataların hastalıklara zemin hazırlağını ve çözümü olabilecek hastalıkların nasıl çözümsüzlüğe taşındığını görebiliriz.

One Comment

Bir Cevap Yazın